CI KTÓRZY UFAJĄ

Apostoł Paweł opisuje nasze czasy, kiedy pisze, "w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy..... Tymczasem ludzie źli i podstępni będą się pogrążać coraz bardziej w występkach, błądząc i innych również uwodząc swoimi błędami (2 Tym. 3:1,13). Pomyśl o latach 1990, kiedy wielkie towarzystwa udzielające kredytów zwiodły i namówiły biednych i niewykształconych i bezrobotnych na zaciągnięcie pożyczek. Ci nieświadomi ludzie  zostali skuszeni, żeby podpisać kredyty, których nigdy nie byli w stanie spłacić i kiedy przyszedł dzień spłaty, pozostali bez domów. Renomowane banki zawiodły z powodu oszukaństwa, ale ich szefowie wykupili się na "złotych spadochronach" wielu milionów dolarów.
Czytałem o takim jednym dyrektorze, który organizował drogie przyjęcia, tańcząc cała noc, a alkohol lał się obficie, wiedząc dobrze, że jego firma idzie na dno. On i inni bawili się hucznie pomimo tego, że setki tysięcy ludzi stracą swoje domy. Jest to wyraźne wypełnienie proroctwa Sofoniasza 1:9: " W dniu tym rozprawię się z każdym, kto dumnie przekracza swe progi, a dom swego Pana napełnia kłamstwem i przemocą."
Jak długo myśleliśmy, że Bóg przymknie oko na takie wariactwo, takie szyderstwo Jego Imienia? Pan ma ostateczne słowo na ten temat i jak mówi, "W tym dniu ich również ukarzę (1:9). Krótko mówiąc: "Zawstydzę ich."
"Jednakże miecz ugodzi go we własne serce i jego łuk zostanie połamany." (Psalm 37:15). Teraz, kiedy to piszę, dwóch miliarderów wychodzi za kaucją bo ich bogactwo przez noc zniknęło.
W tym samym czasie Pan odpłaca bezbożnym. On nagradza tych, którzy w Nim pokładają ufność.
"Zaufaj Panu i czyń dobrze; mieszkaj w kraju i  Panu zaufaj i czyń tylko dobro, ziemię tę uczyń swym domem i ciesz się pokojem" (Psalm 37:3).