PODDANE ŻYCIE

„Poddać się”. Co mówi ci to słowo? Dosłownie poddanie znaczy „oddać coś komuś innemu”. Oznacza to również zrezygnować z czegoś, co masz. Może to oznaczać twoje posiadłości, władzę, cele, a nawet życie.

Chrześcijanie dzisiaj słyszą wiele na temat poddanego życia, ale co to dokładnie znaczy? Poddane życie, to akt oddania z powrotem Jezusowi życia, które nam dał.. To oddanie kontroli, praw, władzy, wyznaczania kierunku i wszystkiego, co robisz i co mówisz. To całkowite przekazanie twojego życia w Jego ręce, by On czynił z nim to, co On chce.

Jezus żył poddanym życiem: „Zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał” (Jan 6:38). „Ja nie szukam własnej chwały” (8:50). Chrystus nigdy nie czynił niczego sam z Siebie. Nie robił kroku ani nie mówił słowa bez otrzymania instrukcji od Ojca. „Ja nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył... Bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba” (8:28-29).

Całkowite poddanie Jezusa Ojcu jest przykładem, jak my powinniśmy żyć. Może powiesz, Jezus był Bogiem w ciele. Jego życie było poddane jeszcze zanim przyszedł na ziemię”. Poddane życie nie jest narzucane nikomu, nawet Jezusowi.

„Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać” Jan 10:17-18).

Jezus mówił nam, „Wiedzcie, że akt poddania samego siebie jest całkowicie zależny od mojej woli. Ja postanowiłem złożyć Moje życie i nie czynię tego dlatego, że jakiś człowiek mi kazał. Nikt nie odbiera Mi mojego życia. Mój Ojciec dał mi prawo i przywilej oddania Mojego życia. Dał mi również wybór odrzucenia tego kielicha i uniknięcia krzyża. Ale Ja postanowiłem to uczynić z miłości i w pełnym poddaniu Jemu”.

Nasz niebiański Ojciec dał nam wszystkim to samo prawo: przywilej wybrania poddanego życia. Nikt nie jest zmuszony, by poddać swoje życie Bogu. Nasz Pan nie zmusza nas do złożenia w ofierze naszej woli i oddania Jemu naszego życia. On oferuje nam za darmo Ziemię Obiecaną, pełną miodu, mleka i owoców, ale my możemy postanowić, że nie wejdziemy do tego miejsca pełni.

Prawda jest taka, że możemy mieć tyle Chrystusa, ile chcemy. Możemy iść w Nim tak głęboko, jak chcemy i żyć pełnią Jego słowa i Jego prowadzenia.