NASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC MA DLA CIEBIE PLAN

Bóg ma obmyślany plan, jak wybawić nas z naszych ciężkich doświadczeń. Bez względu na to, przez co przechodzisz, Bóg ma plan na miarę każdego przeżycia. Jest to plan, który nigdy by nie powstał w ludzkim umyśle.

Weź na przykład doświadczenia, które przeżywał Izrael na pustyni. Nie mieli chleba, ani żądnego innego pożywienia. Jaki komitet, czy grupa wstawiennicza mogła by wymyślić coś takiego, „Módlmy się, by jutro, kiedy się obudzimy, ziemia była pokryta białymi płatkami pokarmu anielskiego – i żeby miało to smak miodu”.

Bóg miał plan – cud, coś niewyobrażalnego. Niesamowite!

Potem nie mieli wody. Upał pustyni wysuszał ich usta. Po ludzku mówiąc, nie było możliwości przeżycia. Setki tysięcy płaczą w obliczu kryzysu życia lub śmierci.

Któż mógłby sobie wyobrazić, jak Bóg to rozwiąże? Kto mógłby wskazać na wielką skałę i zasugerować Mojżeszowi, „Podejdź, uderz w skałę i wypłynie rzeka wody”?

Ale Bóg miał plan – obmyślony na długo przed tym kryzysem.

Popatrzmy na Morze Czerwone, na niemożliwą przeszkodę przed nimi – a za nimi podąża armia Faraona. Sytuacja niemożliwa i beznadziejna!

Czy Bóg nie miał dla nich planu?