MIŁOSIERDZIE PANA

W dawnym Izraelu Skrzynia Przymierza reprezentowała miłosierdzie Pana, potężną prawdę, która została ucieleśniona w Chrystusie. My mamy przyjąć to miłosierdzie, zaufać zbawczej krwi miłosierdzia i być na wieki zbawieni. Możesz szydzić z Zakonu, możesz śmiać się ze świętości, możesz odrzucić wszystko, co mówi o Bogu, ale kiedy szydzisz z Bożego miłosierdzia, spotka cię sąd – i to wkrótce. Jeżeli podepczesz krew Jego miłosierdzia, czeka cię straszny gniew Boży.

Dokładnie to spotkało Filistynów, kiedy ukradli Skrzynię Przymierza. Spadły na nich śmiertelne zniszczenia, aż musieli przyznać, „To nie jest przypadek. Przeciw nam jest wyraźnie ręka Boża”. Zwróćcie uwagę, co stało się, kiedy Skrzynia Przymierza została wniesiona do świątyni Dagona, by szydzić z Boga Izraela. W nocy miejsce miłosierdzia stało się rózgą sądu. Następnego dnia bożek Dagon leżał twarzą na ziemi przed Skrzynią Pańską, a jego ręce i nogi były odcięte (patrz 1 Sam. 5:2-5).

Kochani, tam właśnie powinna być dzisiaj Ameryka. Powinniśmy być osądzeni już dawno temu. Mówię do wszystkich, którzy szydzą z miłosierdzia Bożego; róbcie tak dalej, próbujcie doprowadzić kościół Chrystusa pod władzę sekularyzmu i agnostycyzmu. Ale jeżeli będziecie szydzić z miłosierdzia Chrystusa, Bóg strąci  waszą całą siłę i władzę na ziemię. Jeremiasz mówi, „Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje” (Treny Jerem. 3:22). A jednak, jeżeli człowiek szydzi z miłosierdzia, którym jest Chrystus, czeka go pewny sąd.

Jedynie miłosierdzie Pana odwleka sąd. Teraz Ameryka korzysta z tego miłosierdzia. Niestety, nasz kraj dorównuje reszcie świata w wyścigu, by usunąć Boga i Chrystusa ze społeczeństwa. Jednak Pan nie pozwoli, by z Niego szydzono; Jego miłosierdzie trwa wiecznie i On kocha ten naród. Ja wierzę, że dlatego wylewa na nas Swoje błogosławieństwo. On pragnie, by Jego dobroć prowadziła nas do upamiętania (patrz Rzym. 2:4).

Nie mamy popadać w rozpacz z powodu obecnego stanu Ameryki. Smucimy się z powodu okropnego zepsucia, szyderstw i grzechu, ale mamy nadzieję wiedząc, że Bóg w pełni kontroluje sytuację. Wiemy, że miłosierdzie Boże trwa na wieki.