WYRAŹNE PROWADZENIE

Większość chrześcijan nie słucha Boga. Przychodzą do Niego, żeby mówić! Ale Biblia pokazuje, że każdy człowiek, który był kiedykolwiek używany przez Boga, nauczył się pozostawać w Jego obecności dotąd, aż usłyszał Jego głos.
Pismo pokazuje wyraźnie, że Pan chce mówić do każdego z nas. "A twoje uszy usłyszą słowo za tobą, mówiące, To jest ta droga, chodź nią, kiedy zwrócisz się w prawo i kiedy zwrócisz się w lewo" (Izajasza 30:21).
Kiedy mała dziewczynka z białaczką zbliżała się do drzwi śmierci, walczyła z myślą o umieraniu. Ale pewnego ranka, kiedy jej mama weszła do jej pokoju, dziewczynka ta była rozpromieniona i szczęśliwa.
"Co ci się stało?" zapytała mama.
"Przyszedł do mnie anioł i powiedział, że pojadę w podróż," odpowiedziała dziewczynka. "A wtedy Bóg przyszedł, wziął mnie za rękę i poprowadził poprzez piękny ogród. Powiedział mi, że pójdę tam jutro, aby być z Nim."
Bóg przemówił do tej małej dziewczynki i zabrał z jej serca wszelki strach! Kiedy odchodziła, aby być z Nim następnego dnia, miała zupełny pokój.
Powiedz mi, kiedy rozmawiasz z Jezusem, czy otrzymujesz od Niego takie wyraźne wskazówki? Czy mówi ci co masz robić i kiedy i jak? Niektórzy chrześcijanie nie wierzą, że Bóg tak robi, ale Jezus mówi, "Moje owce słyszą Mój głos . . . i idą za Mną" (Jana 10:27).
Jedynym sposobem, aby przejść przez doświadczenia jest przebywać sam na sam z Jezusem i wołać: "Panie, Ty jesteś jedynym na tej ziemi, który może mi pomóc. Nie pójdę stąd, aż usłyszę twój głos w moim sercu."
Taki rodzaj modlitwy, która podoba się Bogu, zatrzymuje wszystko, wszelką aktywność dotąd, aż usłyszy Jego głos. Usłyszysz jak mówi wyraźnie do twojego serca coś takiego jak: "Musisz załatwić tę sprawę z tą osobą." Albo "Nie śpiesz się tak! Usiądź w Mojej obecności i zaufaj Mi.
Jeżeli Go będziesz szukał i czekał, On ci da wyraźne wskazówki!