WIZJA DZIECI - Nicky Cruz

Przez ostatnie kilka lat Bóg dawał mi wizje dotyczące przyszłości. Pokazywał mi czas, kiedy Duch Święty będzie działał w ciszy nocy i pobudzał nasze dzieci tak, jak nigdy dotąd. Będą one jak młody Samuel w Biblii, który biegł do proroka Eli, bo nie wiedział kto do niego mówił w nocy (zobacz 1 Samuela 3). Widziałem jak te dzieci pobiegną przestraszone do sypialni swoich rodziców w nocy, nie zdając sobie sprawy z tego, że to sam Bóg do nich mówił.
Bóg powołuje nasze dzieci, żeby spowodowały różnicę. On wie, że wiele z ich rodziców nie oddało  całkowicie swojego życia , swojego czasu i swojej energii - swoich rąk i nóg i umysłów i serc - pod Jego kontrolę, więc powołuje dzieci w naszych czasach, żeby wypełnić tę pustkę.
Moje przesłanie do rodziców tych drogocennych dzieci jest takie: Nie zatrzymujcie ich! To sam Bóg ich woła. To jest Jego ogień, Jego Duch Święty, przygotowuje drogę do największej przemiany jaka kiedykolwiek miała miejsce na tym świecie.
Tak wielu młodych ludzi jest niespokojnych, zmęczonych chodzeniem do kościoła, gdzie wszystko jest taką samą rutyną. Oni chcą widzieć działanie Ducha Świętego. Chcą doświadczać wszystkiego od Jezusa teraz!
"I stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg, że wyleję Mojego Ducha na wszelkie ciało; wasi synowie i wasze córki będą prorokować, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia" (Dz. Ap. 2:17).

Nicky Cruz, znany na świecie ewangelista i płodny pisarz nawrócił się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opisana w książce Krzyż i Sztylet przez Dawida Wilkersona, a potem w jego własnej, najlepiej sprzedającej się książce Run Baby Run.(Polski tytuł: „Nicky Cruz Opowiada”).