SŁUŻBA NAUCZANIA PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO - Jim Cymbala

Tak, jak każdy kaznodzieja dzisiaj, Jezus głosił, używając tylko Swojego głosu. I tak, jak w każdym zborze dzisiaj, uczniowie mogli słyszeć Jego słowa swoim uszami i przetwarzać je w swoich umysłach. Jednak prawda Boża jest inna, niż matematyka lub prawo. Ona może być zrozumiana i przyjęta do naszego życia, kiedy zostanie objawiona w naszym wnętrzu; to znaczy tam, gdzie działa moc przemieniająca życie (patrz Mt 13:18-23).
SUCHE FAKTY W NASZYCH KOMÓRKACH MÓZGOWYCH
Boska księga musi mieć boskiego nauczyciela, by jej przesłanie mogło być objawione na poziomie duchowym. Inaczej to przesłanie zostanie tylko faktami, które pozostaną w komórkach naszego mózgu. To, że Jezus urodził się w Betlejemie, to fakt. Zrozumienie chwalebnego znaczenia Immanuel, Bóg z nami i ważność Jego narodzenia z żłobie, wymaga boskiego nauczania. Dlatego absolutnie konieczne jest, by Duch Święty był naszym nauczycielem, jeżeli mamy właściwie rozumieć Biblię. Duch może przezwyciężyć ludzkie ograniczenia głosu, ucha i umysłu, ponieważ On uczy w sali lekcyjnej serca.
ŁAŁ! TO OŻYŁO
Dlatego możemy czytać jakiś urywek Pisma Świętego przez lata, a nagle, kiedy znowu to czytamy, Łał, ,  ono ożyło! Rozumiemy go w całkowicie nowy sposób. Pytamy, „Dlaczego przedtem tego nie widziałem? To właśnie jest służba nauczania Ducha Świętego.
Oczywiście nauczyciele odgrywają ważną rolę,  tak samo, jak apostołowie, prorocy i pastorzy. Kiedy jednak nauczyciele robią co mogą, jedyny sposób, byśmy otrzymali błogosławieństwo z tego Słowa, to wewnętrzne nauczanie przez Ducha Świętego. Duch jest wierny, by pomóc nam odróżnić prawdę od fałszu i ustrzec nas przed szatańskimi wypaczeniami. By to wszystko miało miejsce, musimy przychodzić z uniżonymi i gotowymi do nauki sercami.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.