ODZYSKANIE WSZYSTKIEGO PO UTRACIE

Kiedy Dawid szukał Bożego prowadzenia po katastrofie w Syklag (zobacz 30:1-6), wierzę, że usłyszał za sobą głos, który szeptał, "To jest droga, idź nią." I, kochani, to samo jest prawdą dla nas dzisiaj.
Jest taka stara budująca pieśń pod tytułem, "On otworzy drogę," i nasz Pan właśnie to czyni. On właściwie zawsze miał gotowy plan dla nas i ten plan nadal jest aktualny, nawet teraz, kiedy przeżywamy różne trudne doświadczenia.
CO SIĘ NAPRAWDĘ LICZY?
Jestem przekonany, że to słowo od Boga, które Dawid sobie odtwarzał ciągle na nowo w swoim umyśle było takie: "Ty wszystko odzyskasz" (zobacz 1 Samuela 30:8). Dawid wiedział dobrze, że nie odzyska swojego domu w Syklag, ani też jego żołnierze nie odzyskają swoich domów, swoich ogrodów, swoich posiadłości. Te wszystkie rzeczy materialne już nie istniały, były spalone i zniszczone. Nie, to wszystko co mieli odzyskać, to było bezpieczeństwo i zabezpieczenie dla swoich rodzin.
Dawid i jego sześciuset lojalnych mężczyzn mieli na myśli tylko swoje rodziny - wszystko co naprawdę się liczyło - miało być bezpieczne. Po tym wszystkim może musieli zamieszkać w namiotach ze swoimi żonami i dziećmi. Ale Bóg ich zapewnił, że będą bezpieczni.
ZAPOMNIJ O "DOBRYCH STARYCH CZASACH"
Czy widzisz podobieństwo do naszych czasów? Ci ludzie nie mieli odzyskać dawnego stylu życia. Nie mieli powrócić do takich samych spokojnych dni, które były tak pełne pokoju przedtem. Te "dobre stare czasy" teraz już były historią - ale oni "odzyskali wszystko" co było ważne.
" I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici" (1 Samuela 30:18).