NIE WSPOMNI ICH WIĘCEJ

Jest tu dobra wiadomość dla każdego chrześcijanina, który kiedyś zmagał się i walczył, aby podporządkować swoje uczynki ciała w swojej własnej sile. Czy to obejmuje ciebie? Ile razy próbowałeś orać naprzód w kierunku zwycięstwa w życiu chrześcijańskim? Ile obietnic dałeś Bogu i złamałeś je? Ile razy starałeś się podobać Mu poprzez zwalczenie najpierw twoich pożądliwości i nawyków, żeby znowu zawieść?

Oto są te dobre wiadomości, przedstawione w Księdze Micheasza: „Pan zmyje nasze winy (Micheasza 7:19). Boże Słowo podaje nam jeden obraz za drugim o tym, jak On zmywa nasze grzechy z pamięci. Wrzuca je do morza. Zmywa je, to znaczy, że poluje na nie i zabiera je. Izajasz nawet mówi, że nasz Bóg bierze nasze przestępstwa i rzuca za Siebie: „ poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy” Izajasz 38:17). To znaczy, że Bóg już nigdy nie spojrzy na nasze grzechy i nie wspomni o nich więcej.

Pozwól, że zadam ci pytanie: Jeżeli Bóg przebacza nasze grzechy, to dlaczego my pozwalamy diabłu, żeby odkopywał jakiś gnój czy błoto z naszej przeszłości i rzucał nam to w twarz? Wszystkie nasze grzechy są już przykryte przez krew Chrystusa; oczyszczająca, przebaczająca moc krwi Jezusa obejmuje wszystko. Ona przykrywa całe nasze życie.