CAŁKOWICIE W NIM

Na sądzie będą dwie grupy: owce i kozły. Te grupy będą stały przed Panem oddzielnie tego dnia, jedna po prawej, druga po lewej: święci i grzesznicy. A złe uczynki, które będą ujawnione tego dnia to są tylko uczynki bezbożnych.

Pismo mówi, że wszystkie złe uczynki bezbożnych będą wyprowadzone na światło i wyjawione. Każda bezbożna myśl, każde ukryte pragnienie, każda pożądliwość, każde bezbożne wyobrażenie, każde zaparcie się Chrystusa, każde słowo przekleństwa – wszystko będzie ujawnione i osądzone.

Z drugiej strony, tego dnia nie będą wspominane żadne złe czyny sprawiedliwych. Zamiast tego, będzie wyprowadzona na światło każda dobra rzecz w ich życiu: każda święta myśl, każdy akt miłosierdzia, każde ofiarne dzieło. On wyprowadzi na światło wszystko dobre. Będzie to moment pełny chwały!

Fakt jest taki, że kiedy staniemy przed Panem na sądzie, będziemy całkowicie w Nim. To znaczy, że wszystko, co kiedykolwiek zrobiliśmy, włącznie z każdym popełnionym grzechem, już będzie pod przykryciem Jego krwi i już nigdy nie będzie wspominane. Nie ma potępienia dla sprawiedliwych – żadnego. Jezus mówi nam: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ten kto słucha Mojego słowa i wierzy temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie przyjdzie na potępienie, ale przeszedł ze śmierci do życia” (Jana 5:24). Greckie słowo potępienie tutaj oznacza „sąd.” Jezus mówi właściwie, „Jeżeli wierzysz we Mnie, to nie przyjdziesz na sąd. Zamiast tego przejdziesz ze śmierci do życia.”