NASZ WSTAWIENNIK

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebr. 7:25).

Co Pismo Święte ma na myśli, kiedy mówi, że Jezus wstawia się za nami? Wierzę, że ten temat jest bardzo głęboki, majestatyczny i przekraczający ludzkie zrozumienie. Ja z bojaźnią o tym mówię. Wykładowcy Biblii mają na ten temat różne zdania.

Poprzez modlitwę i zaufanie prowadzeniu przez Ducha Świętego zaczynam pojmować trochę z tego niesamowitego zagadnienia. Niedawno modliłem się w prosty sposób, „Panie, jak Twoje wstawiennictwo w Niebie wpływa na moje życie? Twoje Słowo mówi, że stajesz przed Ojcem w mojej sprawie. Co to oznacza dla mojego codziennego chodzenia z Tobą?

Nasze słowo wstawanie się oznacza „prosić w czyjejś sprawie” To mówi o kimś, kto zajmuje twoje miejsce przed innymi i broni twojej sprawy. Kiedy słyszysz taką definicję, czy wyobrażasz sobie Chrystusa, który stale broni cię przed Bogiem, prosząc o miłosierdzie, przebaczenie, łaskę i błogosławieństwo? Według mnie, taki obraz przedstawia naszego niebiańskiego Ojca z zaciśniętą pięścią. Ja nie wierzę, że łaskę trzeba wymuszać od naszego kochającego Boga. Jeżeli ograniczamy się do tak wąskiej definicji wstawiennictwa, nigdy nie zrozumiemy głębszego, duchowego znaczenia tego, co Chrystus czyni dla nas.

Biblia mówi, że mój niebiański Ojciec zna moje potrzeby, zanim Go poproszę. Często zaspokaja te potrzeby, jeszcze zanim się modlę. Dlatego trudno mi przyjąć, że Syn Boży musi błagać Go o cokolwiek. Prócz tego Pismo Święte mówi, że Ojciec już poddał Synowi wszystko, „gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości” (Kolos. 2:9).

Nie twierdzę, że wiem wszystko na temat wstawiennictwa Chrystusa za nami, ale wierzę, że cokolwiek nasz Najwyższy Kapłan czyni w tym wstawiennictwie za nami, jest to bardzo proste. Wierzę, że wstawiennictwo dotyczy bezpośrednio naszego wrastania w Jego ciało tu na ziemi. On działa, łącząc każdy staw i każdą część Swoją mocą i siłą.