PO LUDZKU NIE MA WYJŚCIA

Pomówmy o zniewoleniu grzechem – chodzi o walkę z ciałem. Według Nowego Przymierza, Bóg pozwala na sytuacje w twoim życiu, byś zobaczył swoją bezsilność i całkowitą zależność od Niego, by cię wyzwolił przez wiarę. Bóg nigdy nie prowadzi nas na pokuszenie, ale pozwala, by przyszło na nas czasami.
Jeżeli masz jakiś powracający grzech, duchy kłamliwe przychodzą ciągle z demonicznymi kłamstwami; „Nie uda ci się. Upadniesz! Skończysz jako zrujnowany.” Zastanawiasz się. ”Panie, jak się z tego wydostać. Upadłem tak nisko!”
Wiesz, że nie potrafisz uciec przed nieprzyjacielem, a nie jesteś dla niego mocnym przeciwnikiem. Dlatego stoisz przed nim drżący i wystraszony. Może biegasz do przyjaciół lub doradców, do każdego, kto zechce słuchać twojego płaczu i modlić się. Robisz wszystko, zamiast się uspokoić i zaufać Panu, że cię wybawi.
Stary Testament podaje nam przykłady, jak sami nie mamy siły w naszym ciele, by staczać duchowe walki. Nasz stary człowiek jest całkowicie słaby i bezsilny, ale mamy nowego człowieka wewnątrz nas, a on chce poddać nasze życie całkowicie w ręce Pana. Ten nowy człowiek rozumie, że po ludzku nie ma wyjścia i Bóg musi walczyć za nas. Dajemy odpór diabłu przez moc Ducha Świętego, który jest nam objawiony jedynie przez wiarę.
„Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię” (Izajasz 41:10).