WASZA WALKA JEST WALKĄ PANA (zobacz 2 Kronik 30:15)

Piszę to dlatego, aby wam przypomnieć, że walka, którą toczycie nie jest wasza, ale Boga. Jeżeli jesteś Jego dzieckiem, to możesz być pewny, że szatan będzie „ walczył z tobą.”

W 2 Kronik 20 wielki tłum nadciągnął przeciwko ludowi Bożemu. Król Jehoszafat i jego ludzie nastawili swoje serce aby szukać Pana i pościć. Król wołał do Boga w modlitwie, którą większość z nas modliła się czasami w naszej podróży duchowej. „ Myśmy bezsilni wobec tej licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam; nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone” (20:12). Duch Boży zstąpił pośród tego zgromadzenia, mówiąc: Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy! Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża” (20:14,15).

Izajasz przekazał takie ostrzeżenie dla wszystkich sił szatańskich: „ Komu urągałeś i bluźniłeś? Przeciw komu podnosiłeś swój głos, wysoko wznosiłeś swoje oczy? Przeciwko Świętemu Izraelskiemu” (Izajasza 37:23).

Bóg powiedział swojemu ludowi Izraelskiemu i mówi nam dzisiaj: „To nie jest walka przeciwko wam. To są wściekłe ataki szatana przeciwko Mnie, Panu, który mieszka w was.” Bóg powiedział do szatana: „Wiem, kiedy siadasz, kiedy wychodzisz i wchodzisz, znam też szaloną wściekłość twoją na mnie” (37:28).

Mam do ciebie pytanie: gdzie się toczy twoja walka? W twoim małżeństwie? W twoim biznesie czy pracy? Twoich finansach? Twoim zdrowiu? Czy twoja walka staje się coraz bardziej intensywna dzień po dniu? Jeżeli masz serce dla Jezusa i pragnienie trzymania się Jego, to będziesz napotykał na wściekłość piekła. Ale to nadal nie jest twoja walka.

Możesz zakończyć swoją walkę szybko, jeżeli zechcesz – po prostu poprzez rezygnację i poddanie się strachowi i zwątpieniu. Szatan nie będzie niepokoił tych, którzy rezygnują z ufności w Panu.

Tak, to jest walka Pana, ale my mamy w tym swój udział – a polega on na zaufaniu i wierze w Jego obietnice, w obliczu beznadziejności i tego, co wydaje się niemożliwe. „Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi?” (Izajasz 40:27)

Wiara wymaga tego, abym oddał wszystkie moje problemy – wszystkie moje krytyczne sytuacje, wszystkie moje obawy, wszystkie moje wątpliwości – do rąk Pana. Kiedy zrobiłem to, co ja mogę i wiem, że moja walka jest ponad moje siły, muszę powierzyć wszystko w Jego ręce.

Nasz Pan zna wściekłość szatana i musimy naprawdę wierzyć, że będzie działał. On nas przeprowadzi poprzez wody i ogień i sprawi, że nasi wrogowie będą uciekać. Oto jest Boże Słowo dotyczące tego, co On uczyni: „ A ponieważ tak bardzo wściekasz się na mnie ... przeto wprawię moje kolce w twoje nozdrza i moje wędzidło w twój pysk i poprowadzę cię z powrotem drogą, którą przyszedłeś” (37:29).

Jeżeli będziesz się mocno trzymał swojej wiary – ufając Mu, odpoczywając w Jego obietnicach, odrzucając wszystkie kłamstwa szatana, które przyjdą do twoich myśli – to oczekuj, że Bóg przyjdzie poprzez Swojego Ducha do twojej sytuacji i sprawi oczekiwany koniec twojej szczególnej walki. On poruszy niebo i ziemię, żeby ciebie wyrwać i otworzyć drogę. Wyjściem jest ufność, ufność, ufność! On kładzie kres wojnom” (Psalm 46:10).