DOSTĘP DO BOGA

Szukałem Pana w modlitwie i pytałem Go: „Jaki jest najważniejszy aspekt Twojego działania w tym kierunku, aby nas uczynić świątynią?” Oto co otrzymałem: dostęp z odwagą i ufnością.


Paweł powiada o Chrystusie: „w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego” (Efezjan 3:12).


W Żydowskiej świątyni był bardzo ograqniczony dostęp do Boga. Właściwie taki dostęp miał tylko najwyższy kapłan i to tylko raz w roku. Kiedy nadszedł czas, kapłan wchodził do Bożej obecności w świątyni z bojaźnią i strachem. Wiedział, że może paść martwy, gdyby podchodził do tronu miłosierdzia z nieprzebaczonym grzechem w sercu.


Dzisiaj Bóg wyszedł z tego małego, ograniczonego pomieszczenia. Przyszedł bezpośrednio do nas w naszej niesławie i zepsuciu. Mówi nam: „Przyszedłem, aby zamieszkać w was. Nie musisz ukrywać przede Mną swojego brudu i rozpaczy. Wybrałem ciebie i chcę zamienić twoje ciało w Mój dom, Moje mieszkanie, Moją rezydencję.


Poślę Mojego Ducha, który ciebie uświęci. On wyczyści i wymiecie każde pomieszczenie, żeby przygotować twoje serce jako Mojej oblubienicy, ale to jeszcze nie wszystko. Posadzę ciebie zaraz koło Siebie i będę ciebie zachęcał, żebyś przychodził z odwagą do Mojego tronu. Chcę, żebyś prosił Mnie o moc, łaskę, siłę i wszystko czego potrzebujesz. Ja sprowadziłem niebo w dół do twojej duszy, żebyś miał dostęp do tego wszystkiego. Jesteś bogaty, ale nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jesteś dziedzicem Mojej chwały.”


Prawdziwym powodem dla którego twoje ciało jest święte jest to, że mieszka tam Duch Święty. Jest ono uświęcane poprzez Jego ustawiczną obecność i moc. Ty tego nie możesz dokonać. Stałbyś się nerwowym rozbitkiem, gdybyś próbował strzec wszystkich wejść. Zniechęciłbyś się, gdyby ci się nie udało uniknąć wszelkiego pyłu i brudu, który leci z wiatrem. Zmęczyłbyś się bieganiem od jednego pomieszczenia do drugiego, zamiatając, polerując i starając się, aby wszystko wyglądało dobrze.


Każdy chrześcijanin powinien się radować z tego faktu: Bóg jest w tobie! On jest z tobą zawsze, więc kto może być przeciwko tobie?