piątek, 30 września 2016

SŁOWO NADZIEI

Przez wiele miesięcy przeszukiwałem i studiowałem Pisma, prosząc Pana, żeby mi dał poselstwo nadziei i zachęty na te trudne czasy. Mój duch wołał, "Panie, daj do mojego serca słowo dla Twoich dzieci, gdyż tylko Ty masz słowa żywota wiecznego. Tylko Ty możesz posłać Słowo pociechy dla nas w takich czasach."
Duch Święty odpowiedział na moją modlitwę, mówiąc do mojego serca:
"Dam wam prostą obietnicę z Mojego Słowa. Jeżeli poświęcicie jej swoje życie, wtedy to Słowo zachowa was poprzez te okropne czasy."
PRZYJMIJ TĘ PRAWDĘ
Umiłowani, wiem, że jeżeli przyjmiemy szczególnie ten jeden werset, całkowicie uwierzymy w to, wtedy będzie on źródłem siły wiary. Oto jest ta obietnica, jaką pokazał mi Duch:
"WASZ OJCIEC WIE CZEGO POTRZEBUJECIE ZANIM GO O TO POPROSICIE: (Mat. 6:8).
W Łukasza 12 Jezus wylicza te rzeczy, o których mówi, że nasz Ojciec niebiański wie, że ich potrzebujemy. Krótko mówiąc, tymi potrzebami są: żywność, napój i ubranie.
"Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. . . .Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, o ileż bardziej was, o małowierni? (Łukasza 12:22,28).

czwartek, 29 września 2016

NIE MAMY BYĆ ZASKOCZENI

Muszę cię zapytać: Czy modlisz się do Pana, kiedy szaleje burza? Jeżeli tak, to otrzymujesz siłę, gdyż twój umysł jest skupiony na miłości twojego niebiańskiego Ojca. On w Swojej obecności ustawicznie objawia Swoją moc dla ciebie i zachęca cię, że przejdziesz przez to wszystko.
Nie jest to wolą Bożą, aby któreś z Jego dzieci przechodziło przez te okropne czasy z paraliżującym strachem; właściwie, proroctwa Biblijne i ostrzeżenia nie powinny nas przerażać. Serce Jezusa na ten temat jest pokazane wyraźnie:
"Pokój zostawiam wam, Mój pokój daję wam; nie taki jak daje ten świat, Ja wam daję. Niechaj się nie trwoży wasze serce i niech się nie lęka"(Jana 14:27).
OSTRZEGA NAS W MIŁOŚCI
Jezus prorokował o wydarzeniach, jakie mają przyjść na ten świat, które brzmiały przerażająco. Mówił o wojnach, groźnych chorobach, trzęsieniach ziemi w różnych miejscach. I ostrzegał Swoich słuchaczy: "Będziecie uciskani a nawet niektórzy z was zostaną zabici. Nieprawość się rozmnoży. Powstaną fałszywi prorocy i mesjasze i zwiodą wielu" (zobacz Mateusza 24:3 do 41).
Później w Ew. Mateusza Jezus wyjaśnia, że ostrzegał o tych katastroficznych wydarzeniach po to, abyśmy wierzyli w Niego, kiedy zobaczymy, że to nadchodzi.
ON JEST PANEM NAD TYM WSZYSTKIM
Jezus nie próbował nałożyć na nas ciężaru strachu. On po prostu nie chce, abyśmy byli zaskoczeni, kiedy przyjdą te straszne burze. On nie che, żeby nasza wiara została rozbita, kiedy nagle doświadczymy wielkiego cierpienia. A ponadto On chce, żebyśmy wierzyli, że nad tym wszystkim jest Pan, Ojciec, który kocha tak bardzo, że ostrzega nas przed tym i zachowa poprzez to wszystko.

środa, 28 września 2016

SKONCENTRUJ SWOJE MYŚLI NA JEZUSIE

Pismo mówi wyraźnie, że mamy słuchać każdego przesłania proroczego przekazywanego przez bogobojnych ludzi i opartego na Piśmie Świętym. Mamy zbierać wszelką wiedzę, jaką możemy na temat nadchodzących burz tak, abyśmy mogli przygotować nasze serca na to, co nas czeka.
Ale nie mamy pozwolić, żeby strach czy niepokój ogarniały nasze myśli, czy dotykały naszych serc. Ciemność rzeczywiście nadchodzi i sąd jest przed naszymi drzwiami. Ale jako dzieci Boże, nie możemy pozwolić, żeby ciemność zakryła to wielkie światło Jego obietnic miłości do Jego ludu.
NIE POZWÓL SZATANOWI SKRAŚĆ TWOJEJ NADZIEI
Musimy być dobrze poinformowani przez Boże Słowo i Jego proroków, ale nie mamy polegać na proroczej wiedzy do tego stopnia, żeby to kierowało naszym życiem. Diabeł by chciał, żeby tak było. On wie, że nie może spowodować, abyśmy zwątpili w Słowo Pana dotyczące sądu, więc będzie próbował skierować nas do innej skrajności i wpędzić nas w obsesję strachu na temat tego co nadchodzi.
Mówiąc prosto, szatan chce nas okraść z naszej nadziei, zajmując nasze myśli przepowiedniami. Ale my nie możemy rozpracować przyszłości poprzez zajmowanie się tym cały czas. W rzeczywistości możemy być przybici strachem i obsesją na temat przerażających wydarzeń.
SKONCENTRUJ SWOJE MYŚLI NA JEZUSIE
Apostoł Paweł zapewnia nas poprzez to polecenie:
"Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały" (Filipian 4:8, moje podkreślenie).
Innymi słowy: Słyszeliście te wszystkie ostrzeżenia. Teraz słuchajcie tego, co objawia Boże Słowo i co mówią Jego stróże. I, na koniec, skupcie swoje myśli na Jezusie i Jego dobroci."

wtorek, 27 września 2016

ODPOCZYWANIE W MIŁOŚCI OJCA

Przez lata wiernie ostrzegałem o nadchodzącym na cały świat holokauście ekonomicznym. Nawet teraz widzimy jak to się dzieje po całym świecie. Ostrzegałem, że chrześcijanie będą cierpieć, że będą ponosić wielkie straty i trudności i to już się dzieje. Mnóstwo drogocennych świętych po całym świecie przechodzi przez wielkie finansowe i mentalne stresy.
ZMIENIA SIĘ STYL ŻYCIA
Chociaż są to okropne rzeczy, to żadna z nich nie powinna skupiać na sobie naszej energii i służby. Raczej musimy nadal głosić miłość Boga Ojca i miłosierdzie naszego Zbawiciela.
Znam amerykański styl życia - w rzeczywistości ten styl życia ludzi w każdym bogatym narodzie - zmieni się na stałe. Wiem, że wszystko się chwieje i trzęsie. Ale kiedy rano wstaję, nie martwię się, "Co będziemy jeść? W co się będziemy ubierać? Co z naszym bezpieczeństwem dotyczącym ogrzewania, światła?" Jezus ostrzegał nas, żebyśmy tak nie robili.
DOSKONAŁY POKÓJ
Ja odpoczywam w miłości mojego Ojca. Wiem, że nie jestem Bogiem i tylko On nad tym wszystkim czuwa. Robię po prostu to, co zrobił prorok Izajasz: odpoczywał w zaufaniu swojemu Panu.
"Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał" (Izajasza 26:3).
Prorok Izajasz ogłosił tę prawdę dla wierzących w każdym wieku - a Bóg nie może kłamać!

poniedziałek, 26 września 2016

OD TERAZ I NADAL - Gary Wilkerson

" Rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga." I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus" (Łukasza 1:30-31).
Boża przychylność dosłownie spowodowała okolicznościową zmianę w życiu Marii - zwrot o 180 stopni. Według Biblii, ona poczęła. Kiedy Boża przychylność jest nad twoim życiem, to On nie tylko mówi, "Wszystko będzie dobrze; po prostu spróbuj myśleć pozytywnie." Nie, Bóg zmienia twój świat; On odwraca wszystko do góry nogami.
NARODZINY CZEGOŚ NOWEGO
Maria poczęła! Kiedy otrzymasz Bożą przychylność, On spowoduje poczęcie, narodziny czegoś nowego w twoim życiu. W twoim życiu są potrzeby, wołanie twojej duszy. Kiedy przychodzisz do Boga i otrzymujesz Jego przychylność, będzie na ciebie wylewane błogosławieństwo i twoje życie się zmieni.
Maria to zrozumiała i zaczęła śpiewać:
"Wielbi dusza moja Pana,
i rozradował się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim, bo wejrzał
na uniżoność służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną
zwać mnie będą wszystkie pokolenia" (Łukasza 1:46-48).
WSZYSTKO BĘDZIE INACZEJ
Bardzo lubię ten zwrot, "Oto bowiem odtąd." Odtąd i dalej coś będzie inaczej - i chcę abyś się tego trzymał. Chcę, żebyś przyjął tę prawdę do swojej duszy, twojego ducha i twojego umysłu dzisiaj.
"Oto bowiem odtąd" następuje w tobie przemiana. Przechodzisz od życia dla swoich chęci i pragnień, do życia, które jest absolutnie poddane Jemu, zdając sobie sprawę z tego, że nie jesteś w stanie zrobić nic w swojej własnej pysze. Zadecyduj, że będziesz ufał Jezusowi i tylko Jezusowi.

sobota, 24 września 2016

PRZEMIENIENI - Claude Houde

Pewna rodzina w naszym kościele ma mocne świadectwo. Kiedy  Ojciec był młody, był wykorzystywany i bity przez dostojnika religijnego i przez całe dorosłe życie miał nienawiść do religii.
Kiedy kilka lat temu stracił pracę, jego żona zaczęła przyjmować pomoc od organizacji w naszym kościele, które pomagają rodzinom w naszym mieście. Później w święta Bożego Narodzenia sama dołączyła do wolontariuszy, potem zaprzyjaźniła się i powoli zaczęła odwiedzać nasz kościół regularnie.
NIGDY WIĘCEJ  MOJA NOGA NIE STANIE  W KOŚCIELE
Rok później, kiedy znowu była wolontariuszką w święta, jej mąż ją ostrzegał, „Jak chcesz, to chodź, ale ja cię nigdy nie zawiozę. Nigdy moja noga nie stanie w kościele!”
W ostatnim dniu pracy wolontariuszki zadzwoniła do swojego męża i powiedziała, „Kochanie, jestem taka zmęczona. Proszę, przyjedź po mnie do kościoła.” Nie wiadomo dlaczego, ale zgodził się niechętnie. Ponad godzinę później dalej go nie widziała i zaczęła się martwić o niego. Rozglądając się po kościele, zobaczyła go wewnątrz, niosącego karton z żywnością!
„Co robisz?” zapytała.
No cóż, postanowiłem przyjechać i sam to zobaczyć. Potrzebowali pomocy, więc zostanę dłużej, jeżeli nie masz nic przeciw temu.”
SCHYLIŁ GŁOWĘ I ZASZLOCHAŁ
Dwie godziny później małżeństwo to poszło do samochodu, widząc setki rodzin – najbiedniejszych z biednych – przychodzących do kościoła i otrzymujących kosze z darami. Mąż nie mógł już dłużej wytrzymać, więc skłonił głowę na kierownicę i zaszlochał. Jego żona nigdy go takim nie widziała.
Lata wykorzystywania przez „religijnych” ludzi, którzy reprezentowali Boga, spłynęły ze łzami po jego policzkach. Wreszcie powiedział do swojej żony, ”Kiedy byłem małym chłopcem, lubiłem słuchać jak ludzie mówili o Jezusie i chciałem pomagać innym tak, jak On.”
W tym roku cała rodzina zgłosiła się jako wolontariusze w Święta Bożego Narodzenia. Oni stali się żywymi kamieniami, żywym listem Jego łaski, czytanym przez wszystkich, przez ponadnaturalną moc wiary.

Claude Houde jest głównym pastorem kościoła Eglise Nouvelle Vie (kościół Nowego życia) w Montrealu,w Kanadzie. Pod jego kierownictwem New Life Chuch rozwinął się od garstki ludzi do ponad 3500 w tej części Kanady, w której rozwija się niewiele kościołów Protestanckich.

piątek, 23 września 2016

POZWOLIĆ BY MIŁOSIERDZIE PRZEPŁYWAŁO

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na ludzi przygotowanych, którzy „byli jedno[jednej myśli]” (Dz.Ap. 2:1). Co to znaczy, że ludzie byli jednej myśli? Po porostu przepływało przez nich miłosierdzie. Wyjaśnię to.
Zwróćcie uwagę na tych, którzy brali udział w Pięćdziesiątnicy, ludzi, których cenimy dzisiaj jako ojców kościoła. Niektórzy z nich zgrzeszyli poważnie przeciwko Panu i braciom. Oni wszyscy potrzebowali przebaczenia i zakrycia ich grzechów, bo inaczej kościół nigdy by nie poszedł naprzód z pracą, którą Duch miał wykonać.
CIĘŻKIE GRZECHY
Zobaczcie Piotra. On strasznie zbluźnił, raniąc Jezusa oraz innych uczniów. Kościół przebaczył Piotrowi i przykryli go, by jego przeszłość nigdy nie była mu przypisywana. Zwróćcie tez uwagę na Jakuba i Jana, „Synów Gromu.” Oni też poważnie zgrzeszyli, gorsząc współuczniów, kiedy chcieli być ważniejsi, niż pozostali. Im również przebaczono i przykryto.
Prawdę mówiąc, każdy obecny w tamtym czasie mógłby powiedzieć, „Chwileczkę Piotrze, kto cię tu zrobił liderem? Zaparłeś się Chrystusa.” Nikt tego nie zrobił, gdyż ich serca zostały przygotowane przez miłosierdzie. Dlatego byli gotowi przyjąć Ducha, kiedy zstąpił w wielkim wylaniu w dniu Pięćdziesiątnicy.
SPRAWY SERCA
Kochani, dlatego listy Piotra skupiają się na sprawach serca. On wiedział najlepiej, że te wszystkie rzeczy muszą być odrzucone i przebaczone, by działanie Ducha nie było zatrzymywane przez ciało. To samo dotyczy kościoła Chrystusa dzisiaj, nas, którzy mamy otrzymać Jego potężny późny deszcz.
Czy będziemy przeszkadzać w działaniu Ducha, bo nie chcemy przebaczać? Czy też będziemy przygotowani, pozwalając na przepływ miłosierdzia przez nas dla innych?

czwartek, 22 września 2016

CHWAŁA OSTATNIEGO DOMU

Diabeł wie, co jest napisane w Bożym Słowie i jest zdeterminowany, by przeszkodzić w tym wielkim żniwie, które nadchodzi. Przypuścił wściekły atak na kościół, używając każdej zbroi, by zabrać ludowi Bożemu pokój.
Beznadzieja i strach unoszące się nad każdym narodem powoduje u ludzi poczucie bezsilności. W Ameryce mamy sądy, które stosują prawo popierające perwersje, wbrew woli ludzi. Wynikiem tego jest beznadzieja i stres, osłabienie ducha, a nawet fizyczne choroby.
POMNIEJSZANIE GRZECHU
W domu Bożym znaczenie grzechu zostało pomniejszone, a piekło odrzucone. Całe denominacje dzielą się w sprawie małżeństw homoseksualistów. W tym czasie ewangeliczni chrześcijanie, którzy powinni być nosicielami pochodni Słowa Bożego – zużywają swoją energię na ruchy, które nie są skupione na Chrystusie.
Izraelici w czasach Aggeusza byli zniechęceni przy budowie nowej świątyni. Ich praca wydawała im się tak mało ważna w porównaniu z poprzednią świątynią. Kiedy wspominali na dawną Boża chwałę, płakali w rozpaczy z powodu domu, który był przed nimi. Aggeusz zapytał ludzi, „Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic?” (Agg 2:3).
NIE PORÓWNUJ
Kochani, to samo pytanie odnosi się do obecnych czasów. Może pamiętacie wielkie przebudzenia z przeszłości, gdzie Duch zstępował potężnie i całe tłumy były zbawione. Powiedzcie mi, czy widzicie życie kościoła dzisiaj jako nic, w porównaniu z tamtymi czasami?
Mówię wam, że słowo, które Bóg dal Aggeuszowi dla jego kościoła, jest również dla nas dzisiaj: „Mój duch jest stale wśród was … Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna - mówi Pan Zastępów - i miejsce to obdarzę pokojem” (2:5,9).

środa, 21 września 2016

PÓŹNY DESZCZ

Prorocy – od Jeremiasza i Ezechiela aż do mniejszych proroków – przepowiedzieli, że w czasach ostatecznych Duch Boży zstąpi ponownie na ludzi przygotowanych. To wydarzenie jest nazywane „późnym deszczem.”  Jest obietnica, że będzie on nawet większy, niż „wczesny deszcz,”, który był potężnym wylaniem Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy.
To proroctwo o „późnym deszczu” mówi o dwóch corocznych deszczach w Izraelu. Ich pory były inne, niż nasze dzisiaj, z wczesnym (albo pierwszym) deszczem jesienią, który nawadniał zasiane pola. To obrazuje, co stało się w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy ten „pierwszy deszcz” spadł w postaci wielkiego wylania Ducha Bożego. Ten deszcz nawodnił ziarno Słowa, które wyrosło i stało się kościołem po całym świecie, który widzimy dzisiaj.
NIE MA ZBIORU BEZ DESZCZU
„Późny deszcz” w Izraelu spadał na wiosnę i powodował dojrzewanie plonów przed żniwami. Zachariasz wspomina ten deszcz, jako wylanie Ducha Świętego w dniach ostatnich (patrz Zach. 10:1).
Mojżesz mówi prosto, że bez tego deszczu nie może być plonu. Pan powiedział przez niego do Izraela, „Jeżeli słuchać będziecie moich przykazań … to  ja będę spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę” (5 Mojż. 11:13-14).
KOŚCIELE, OBUDŹ SIĘ
Wreszcie Joel 2:21-27 przedstawia nam żywy obraz tego, jak to wygląda, kiedy przychodzi ten późny deszcz, „Obudź się kościele! Popatrz wokoło siebie. To, co widzisz, było prorokowane. Zaczyna padać deszcz i Pan przygotował chmury pełne wody. Duch przygotowuje wszystko na wielkie ostateczne żniwo.”

wtorek, 20 września 2016

ZNAKI CZASOW OSTATECZNYCH

W swoim pierwszym liście do zboru Piotr jasno mówi o czasach ostatecznych: „Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 Pt 4:7-8).
Piotr wspomina czasy ostateczne również w swoim drugim liście, gdzie mówi do kościoła, „Rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem” (2 Pt 1:14). Innymi słowy mówi, „Bóg pokazał mi, że mój czas na ziemi jest krótki.”
OSTRZEGAJĄCE PRZESŁANIE PIOTRA    
Przesłanie Piotra było przeznaczone dla kościoła Nowego Testamentu, zarówno w tamtym czasie, jak i do każdego następnego pokolenia wierzących. Jest to przesłanie ostrzegające i Piotr prorokuje co następuje:
„Wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne [niszczące] nauki” (2 Pt 2:1).
„Przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić  i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia” (2 Pt 3:3-4).
„Szczególnie ci, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim” (2 Pt 2:10).
PRZYSPIESZANIE TEGO DNIA
„A dzień Pański nadejdzie jak złodziej” (2 Pt 3:10).
„Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się?” (2 Pt 3:11-12).

poniedziałek, 19 września 2016

ODŚWIEŻAJĄCA ŻYWA WODA - Gary Wilkerson

Jak Boże odświeżenie oddziałuje na nasze życie w praktyczny sposób?
ODŚWIEŻENIE NASZYCH OKOLICZNOŚCI
Kiedy Bóg odświeża nasze okoliczności, zmienia stare zwyczaje, które mogą wpływać na nasze małżeństwo, nasze finanse, naszą pracę. Może ujawnić niezdrowe wydawanie pieniędzy i przekonać nas, by je zmienić. Może nas nawet prowadzić do szukania doradztwa, które może nam pomóc zmienić nasze zwyczaje i nauczyć nas, jak być mądrymi szafarzami.
On może chcieć zburzyć nasze zwyczaje w małżeństwie, zwyczaje, które usztywniły nas na drodze bez miłości. Nasz Ojciec jest gotów odświeżyć nas obfitą łaską za każdym razem, kiedy tego potrzebujemy. Takie odświeżenie wpływa na nasze okoliczności.
OŚWIEŻENIE WNĘTRZA
Potem mamy odświeżenie wnętrza – odświeżenie, które wychodzi poza nasze okoliczności i odnawia naszą duszę, nasze życie, naszą wewnętrzną istotę. Ten rodzaj odświeżenia płynie nie tylko w  nas alez nas. Ono napełnia nas radością w naszym małżeństwie; do ochotnego dawania dziesięciny; do stawiania czoła trudnym relacjom, z nadzieją, odwagą i energią.
Krótko mówiąc, odświeżenie wewnętrzne powoduje, że chcemy przeżywać każdy moment życia z Jezusem. Pobudza nasze serce, które mówi, „Jestem w pełni ożywiony, nie boję się dnia. Z radością naśladuję Ciebie Jezu. Ty uczyniłeś mnie odważnym, nie bojaźliwym. Pozwól mi użyć to obfite życie dla Ciebie!”
PRZYNIEŚ WSZYSTKO DO NIEGO
Co wypływa z ciebie teraz? Niewiara, narzekanie, strach, czy wiara, nadzieja i miłość? Tak, jak On to zrobił na święcie w Jerozolimie, Jezus woła do ciebie, byś przyniósł do Niego twoją niewiarę, twoje zgorzknienie, twój strach. On chce to zamienić na zadowolenie, by przenieść cię z pustki do pełni.
On obiecał, „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (J 7:37-38).

sobota, 17 września 2016

CUD W MOJEJ RODZINIE - Nicky Cruz

Chciałbym, byście doświadczyli cudu, jaki wydarzył się w naszej rodzinie. Chciałbym byście mogli odczuć różnicę między tym, jak żyjemy teraz, a jak żyliśmy w czasach mojej młodości. Dzisiaj ja kocham serdecznie moich braci i siostry. Nic nie jest teraz ważniejsze dla mnie, niż móc usiąść, śmiać się, rozmawiać i płakać z moją rodziną.

MAŁY NICKY, WIELKI NICKY
Chwile, kiedy mogę pojechać do Puerto Rico są najprzyjemniejszymi chwilami. Kiedy przyjeżdżam do domu, nie jestem już Nicky Cruz, ewangelista i mówca. Dla moich starszych braci jestem „mały Nicky”, a dla młodszych „wielki Nicky” – po prostu ktoś z rodziny.
Jednak nie zawsze byliśmy tak szczęśliwi, beztroscy i kochający. W mojej rodzinie było w przeszłości wiele bólu , ale nikt z nas nie trzyma w sercu uczuć odrzucenia. Kiedy Jezus wszedł do naszego życia, przyniósł z Sobą eksplozję miłości, miłosierdzia i przebaczenia. Nikt nie chowa urazy. W naszych sercach mamy tylko miłość. Nie spędzamy czasu na użalaniu się; po prostu cieszymy się Jezusem, którego dzisiaj znamy – i przyszłością, którą On nam wszystkim przynosi.
WYMAZUJĄC BÓL
Jezus może uczynić dla ludzkiego serca to, czego nikt inny nie może. Kiedy On zamieszkuje w twoim sercu, nie tylko ci przebacza, ale zostawia ponadnaturalne ziarna przebaczenia, które nie tylko wymażą grzech, ale też ból, który ten grzech przyniósł. Te ziarna mogą nie tylko uzdrowić nasze serca, ale też uzdrowić nasze relacje. One mogą rozciągnąć się na każde zranienie z naszej przeszłości i odwrócić ich skutki.
Ja nie potrafię wystarczająco podziękować Jezusowi. Za to, co On uczyni dla naszej rodziny, za przebaczenie, miłosierdzie i łaskę, którą przyniósł, łącząc nas na nowo.
On może uczynić to samo dla każdego. Dla każdej rodziny, nawet twojej, jeżeli tego potrzebujesz!


Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książceNicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.

piątek, 16 września 2016

CZY CHCESZ BYĆ GOTOWY?

Piotr był naprawdę pobożnym człowiekiem i przez niego Duch Święty pokazuje nam dokładnie co Bóg mówi o tym, jak mamy stawiać czoła tym dniom ostatecznym. Piotr mówi nam bardzo wyraźnie,"Oto jest wasze najważniejsze przygotowanie: Przygotujcie swoje serca. Jeżeli ta sprawa nie będzie załatwiona, to wszystkie inne przygotowania są daremne. Pozostańcie na kolanach. A ponad wszystko, praktykujcie niekończące się miłosierdzie i miłość do swoich braci i sióstr. Przebaczajcie i przykrywajcie ich grzechy."
PRZKRYWAJCIE GRZECHY INNYCH
Mamy polecenie, aby "zakrywać" te grzechy, które zostały popełnione przeciwko nam - to znaczy nie wydawać grzechów innych.
"Miłość zakryje mnóstwo grzechów" (1 Piotra 4:8).
Kto ciebie zranił? Kto rozgłaszał plotki o tobie? Według Jezusa, jeżeli nie przebaczysz i nie przykryjesz tego grzechu, jesteś jak człowiek, któremu darowano wielki dług, ale on później dusił człowieka, który był mu winien kilka dolarów.
" Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej" (4:10).
WYPEŁNIENI RADOŚCIĄ W CZASIE ZAMIESZANIA
Prawda jest taka, że przesłanie Piotra tutaj odnosi się całkowicie do przyszłości kościoła Jezusa Chrystusa. Bóg przygotowuje Swój Kościół na  ostatnie wylanie Ducha Świętego. Według proroków, Duch Święty przyjdzie w wielkiej fali na ziemię, napełniając lud Boży radością, kiedy świat będzie w niepokoju. Nie stanie się to jednak tam, gdzie ludzie trzymają urazy, a rany są nierozwiązane.
PYTANIE: Czy chcesz być gotowy na to co przyjdzie? Czy chcesz być w pełni przygotowany, kiedy wszystko będzie się chwiało?
ODPOWIEDŹ: To upewnij się, że nie masz w sercu nic takiego, co przeszkadza w przepływie Ducha Bożego.

czwartek, 15 września 2016

OKAZUJĄC BEZWARUNKOWĄ MIŁOŚĆ

Obecnie wielu wierzących jest w panicznym nastawieniu. Ludzie, którzy składali świadectwo przez cale swoje życie, że Bóg jest ich schronieniem, teraz trwożą się w strachu, kiedy zbiera się nad nami burza. Piotr ma im do powiedzenia coś bardzo prostego, "Poddajcie wszystkie swoje naturalne uczucia pod kontrolę wiary."
Następnie Piotr mówi nam, żebyśmy przynosili wszystko do Boga w modlitwie: "Czuwajcie w modlitwie" (1 Piotra 4:7). Tylko poprzez szukanie Pana będziemy w stanie kontrolować nasz niepokój dotyczący tych czasów. Według Piotra, czym bardziej ciemne wyglądają rzeczy wokół nas, my mamy chodzić w pokoju i odpocznieniu Ducha Świętego.
UNIKANIE PANIKI
Obecnie otaczający świat najbardziej chce znaleźć ciszę w tym chaosie. Według The Walll Street Journal, ważni przywódcy i inni mający stresującą pracę zwracają się do Jogi, mantry, Chińskich przepowiedni, medytacji. Ale jako chrześcijanie, nasz Bóg obiecuje zachować nas w doskonałym pokoju, jeżeli skupimy nasz umysł na Chrystusie, ponad tym wszystkim, co dzieje się na świecie.
Piotr mówi nam, że powinniśmy być zainteresowani jedną rzeczą ponad wszystko inne w tych czasach. Spójrzmy na ostateczne zachęcenie tego umierającego apostoła:
"Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów" (1 Piotra 4:8).
OKAZUJCIE MIŁOSIERDZIE
Podsumowanie Piotra jest takie: "Jeżeli chcecie wiedzieć co to jest przetrwanie - jak Bóg prowadzi 
swój lud poprzez te czasy - to okazujcie bezwarunkową miłość dla swoich braci i sióstr. To jest dokładnie związane z przyszłością Kościoła Chrystusa."
Według Piotra, tutaj jest nasze najważniejsze zainteresowanie. W świetle wielkiego miłosierdzia, jakie Bóg nam okazał - w świetle Jego bezwarunkowego przebaczenia naszych grzechów przeszłości, Jego wielkiej cierpliwości w stosunku do nas - my mamy wyciągać rękę miłosierdzia do tych, którzy zgrzeszyli przeciwko nam. Mamy im przebaczyć tak, jakby nigdy nie popełnili tych grzechów.

środa, 14 września 2016

PRZYGOTOWANIE NA CZASY OSTATECZNE

Jako chrześcijanie wierzymy w Boże Słowo o nadchodzących czasach i przyjmujemy natchnione przez Ducha ostrzeżenia świętych Bożych stróżów. Rzeczywiście widzimy rękę piszącą na ścianie.
Dzisiaj u wielu chrześcijan rodzi się pytanie: "Jak mamy się przygotować na nadchodzące wydarzenia?"
PRZETRWANIE PRZERAŻAJĄCYCH CZASÓW
Jest to chyba normalne, że chcemy wiedzieć jak możemy przetrwać nadchodzące przerażające czasy. Kiedy uderzy sztorm, niszcząc wszystkie korzenie odnowy, co zrobimy odnośnie naszej pracy, domu, żywności, ubrania?
Wierzący w czasach Piotra na pewno mieli też pytania. W swoim zwiastowaniu na temat czasów ostatecznych skupia się on nie  na zaspokojeniu naszych potrzeb, ale na ważności przygotowania naszych serc.
" Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności?" (2 Piotra 3:11).
W obliczu wszystkiego co ma nadejść Piotr skupia się na sprawie charakteru!
Apostoł pyta nas właściwie, "Co jest w waszych sercach w tych ostatecznych dniach? Kim się stajecie, kiedy ten czas nadchodzi? Wiecie już, że Bóg zatroszczy się o wasze fizyczne potrzeby, ale czy przygotowujecie się duchowo?"
PODSTAWOWE INSTRUKCJE
Piotr powtarza słowa Jezusa (zobacz Mat. 6:31-32), kiedy mówi, "Przybliża się koniec wszystkiego: bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie" (1 Piotra 4:7).
Krótko mówiąc, daje nam podstawowe instrukcje dotyczące przygotowania na czasy końca:
 • Bądźcie trzeźwi
 • Pozostańcie spokojni, bez względu na to co się będzie działo
 • Nie ma potrzeby paniki
 • Przynieście to wszystko w modlitwie

wtorek, 13 września 2016

WOLNOŚĆ I OBFITE ŻYCIE

Bóg nie może odpowiedzieć na modlitwę tam gdzie nie ma wiary. A szatan nie ucieknie jeżeli jest strach i niewiara. Fakt jest taki, że my nie wzięliśmy danego przez Boga autorytetu nad diabłem i jego demonicznym imperium.
Boże Słowo mówi nam, że nieprzyjaciel nie sprawuje kontroli. My mamy moc nad nim!
"Dajcie opór diabłu, a ucieknie od was" (Jakuba 4:7).
Ale wielu pozwala szatanowi niszczyć ich wiarę bez żadnego sprzeciwu. Jeżeli to opisuje ciebie, to Malachiasz oferuje ci najwspanialsze słowo: Wyjdziecie skacząc jak cielęta uwolnione z zagrody" (Malachiasza 4:2).
Jakie ciekawe i niesamowite słowo dla ludu Bożego w tych ostatecznych dniach. Malachiasz przedstawia wierzących jako cielęta zamknięte z zagrodzie. Hebrajskie słowozagroda" oznacza "być związanym", chodzić ciągle wokoło."
HAŁAŚLIWE, ŻYWE CIELĘTA
Czy widziałeś kiedyś ruchliwe cielęta zamknięte z zagrodzie. One biegają dokoła, skaczą i robią mnóstwo hałasu. Czy widzisz ten obraz, jaki przedstawia Malachiasz? Szatanowi udało się zamknąć tłumy wierzących w małych zagrodach. On ich trzyma w oddzieleniu od zielonych pastwisk, z dala od Jego zimnych, orzeźwiających wód.,
Drogi święty, zachęcam cię: nie żyj ani jednego dnia zadowolony z tego, co jest. Twoje wyzwolenie musi przyjść przez wiarę i Pan daje Swojego Ducha Świętego tym, którzy proszą. Kiedy Bóg daje obietnicę, "Wyjdziecie skacząc jak cielęta uwolnione z zagrody, to ma na myśli więcej niż uwolnienie z zamknięcia. Kiedy On otwiera wrota naszej zagrody, to wyjdziemy z niej skacząc z radości. Nie będziemy już mieć ponurego obłoku  zwisającego nad nami, ale będziemy uwolnieni do chodzenia z nadzieją, wolnością i obfitym życiu.

poniedziałek, 12 września 2016

DUCHOWA SKAŁA - Gary Wilkerson

"I rzekł Pan do Mojżesza: Przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź!  Oto Ja stanę przed tobą na skale, tam, na Horebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela" (2 Mojż. 17:5-6).
Szczegóły tej sceny - i Boże współczucie dla ludzi - są odtwarzane przez ofiarę Jezusa. Chrystus jest skałą, która została uderzona za nasze przestępstwa, kiedy byliśmy zgubieni i błądzący. On też jest tą żywą wodą, która nas podtrzymuje. Paweł mówi nam:
"Nie chcę żebyście zapomnieli, drodzy bracia o naszych przodkach na pustyni dawno temu . . .  pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus" (1 Kor. 10:1,4).
TRZYMANIE SIĘ ZGORZKNIENIA
Scena na pustyni demonstruje co Jezus robi dla narzekających ludzi: bierze ich karę i oświadcza, "Ja stanę się potępionym za nich: Ja będę wyśmiewany: Ja wezmę na Swoje barki ich grzechy: Ja będę przybity do krzyża za nich - to wszystko po to, aby otrzymali obfite życie."
Niektórzy chrześcijanie omijają ten niesamowity dar z powodu trzymania się zgorzknienia. Paweł powiada, "Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg; ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas" (1 Kor. 10:5-6).
BOŻA PIĘKNA ŁASKA
Nasze życie może zwiędnąć w zgorzknieniu, albo możemy zostać ożywieni przez piękna łaskę jaką Bóg nam oferuje - do nas należy wybór. Ale Jego obietnica pozostaje dostępna dla nas - i On nam daje nowe życie.

sobota, 10 września 2016

INNY NAUCZYCIEL - Jim Cymbala

Dwa tysiące lat temu uczniowie mieli Jezusa jako swojego nauczyciela, ale nawet oni mieli problem ze zrozumieniem tego, czego On nauczał. Mamy niezliczone przykłady tego, kiedy Jezus coś mówił, a uczniowie zupełnie nie rozumieli o co chodziło. Po prostu tego nie pojmowali. Właściwie jeden z nich nawet się z  Nim sprzeczał i mówił: "Nie nie pójdziesz na krzyż. To się nie stanie."
Jezus ich uczył na temat zaufania Bogu, a w następnym rozdziale widzimy, że nie ufają Bogu. Jezus nawet użył samego Siebie jako przykładu w lekcji o uniżeniu. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus pokazał się jako sługa Pana i umył stopy uczniów. Ale podczas tej samej kolacji uczniowie sprzeczali się o to kto z nich jest największy (Łukasza 22:24-27).
Ale Jezus obiecał, że kiedy umrze, przyjdzie inny nauczyciel i pomoże im prawidłowo trawić duchową prawdę.
"Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi" (Jana 16:12-14, moje podkreślenie).
Jezus nie tylko im powiedział, że lepszy nauczyciel jest w drodze do nich, ale również powiedział, że ten nowy nauczyciel przekaże im prawdę, której On nie był w stanie im przekazać wtedy. Innymi słowy, Jezus mówił, "mam więcej do powiedzenia i ten nowy nauczyciel będzie was o tym uczył." Duch "będzie was wprowadzał we wszelką prawdę", co obejmuje zastosowanie tego przesłania do serc uczniów. Wtedy znaczenie życia Jezusa, Jego śmierci, wiary, nadziei, miłości, mocy modlitwy i o wiele więcej stanie się dla nich wyraźne i zrozumiałe.

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów.

piątek, 9 września 2016

ZUFAJ MU

Zastanawiam się, czy aniołowie są zadziwieni tymi wszystkimi zmartwieniami i niecierpliwością tych, którzy twierdzą, że ufają Panu. Dla tych niebiańskich stworzeń to musi wydawać się jako zniewaga dla Boga, że martwimy się, jakbyśmy nie mieli Ojca w niebie.
Jakie kłopotliwe pytania muszą aniołowie sobie zadawać:
„Czy oni nie znają Tego, kto ich kocha? Czy On im nie powiedział, że zna ich potrzeby? Czy nie wiedzą, że Ojciec nas posyła, byśmy ich chronili w czasie niebezpieczeństwa? Czy nie wiedzą, że Ten, który karmi ptaki, ryby i cały świat zwierząt, nakarmi również ich i przyodzieje? Jak oni mogą żyć w strachu i zamartwiać się, jeżeli wiedzą, że Bóg ma wszelką moc, wszelkie bogactwa i może zaspokoić potrzeby każdego stworzenia? Jak mogą Go oskarżać o zaniedbanie, jakby nie był wierny Swojemu Słowu?”
Ptaszki śpiewają, podczas gdy my narzekamy i mówimy w strachu i zniecierpliwieniu. Lilie polne stoją prosto w swojej krasie, a my więdniemy i uginamy się przy najmniejszym powiewie przeciwności.
Następujący wiersz wyraża to zwięźle:
            Ptaki napominają cię swoim wesołym śpiewem;
                        Kwiaty uczą cię, że zamartwianie się jest złe.
            „Rozchmurz się,” ćwierka wróbel. „Twój Ojciec mnie karmi;
                        Pomyśl, miłe dziecko jak bardzo się troszczy.”
            „Nie bój się,” szepczą kwiaty, gdyż On tak ukształtował
                        Jaskier i stokrotkę. Jak ty możesz się bać?”
            Dlatego nie martw zmartwień, póki zmartwienie nie zmartwi ciebie
                        Bo tylko podwójnie się zmartwisz i zmartwisz też innych.
Z całą pewnością masz niebiańskiego Ojca. Zaufaj Mu!

czwartek, 8 września 2016

NASZ NIEBIAŃSKI OJCIEC WIE

„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Bo tego wszystkiego poganie szukają” (Mt 6:31-32).
Jezus ostrzega przed pogańskimi tendencjami zamartwiania się i Jego słowa dotykają mojej duszy. Mówi nam, że nasze troski – o naszą pracę, naszą rodzinę, nasze przetrwanie – to pogański sposób życia.
ZŁE NASTAWIENIE
Zamartwianie się, to nastawienie tych, którzy nie mają Ojca w niebie. Oni nie znają Boga tak, jak On chce być poznany; jako troskliwy, zaopatrujący i kochający Ojciec w niebie.
Dla wszystkich, którzy wierzą, nie wystarczy znać Boga tylko jako Wszechmocnego, Stworzyciela, Pana wszystkiego. On chce, byśmy Go znali jako naszego niebiańskiego Ojca.
            „Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie” (6:32)
            „Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy” (6:34).
PRAWIDŁOWE NASTAWIENIE
Takimi prostymi słowami Jezus nam nakazuje: „Nie myślcie, nie martwcie się o to, co może stać się jutro. I tak niczego nie możecie zmienić. Nie pomożecie też nic przez zamartwianie się. Tak postępują poganie.”
Potem Jezus mówi, „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (6:33). Inaczej mówiąc, mamy kochać Jezusa. Mamy iść naprzód, wrzucając wszystkie nasze troski na Niego. Mamy odpoczywać w Jego wierności. Nasz niebiański Ojciec zatroszczy się o zaopatrzenie nas we wszystko, co jest konieczne do życia.

środa, 7 września 2016

TWÓJ OBECNY UCISK

Nie potrafimy wyjaśnić, dlaczego wielu sprawiedliwych ludzi przeżywa niesamowite cierpienia. Dlaczego te trudności się pojawiają u tych, którzy głęboko kochają Boga?
„To wszystko uczy nas cierpliwości.”
„To uczy lud Boży, by Mu mocniej ufać.”
Czy rzeczywiście? Czy to są rzeczywiste powody i nic więcej? Oczywiście takie stwierdzenia, to puste słowa dla tych, którzy przeżywają krytyczne kryzysy.
Podczas niedawnego czasu wielkiego osobistego doświadczenia prosiłem Pana, „Jeżeli są jakieś lekcje, których powinienem się nauczyć z tych obecnych cierpień, ucz mnie.”
TU CHODZI O WIECZNOŚĆ
Duch wyraźnie przemówił do mojego serca: „Twoje obecnie doświadczenia nie mają nic wspólnego z karaniem. Nawet nie mają nic wspólnego z tym światem. Twoje intensywne i długotrwałe doświadczenia mają związek z wiecznością. Ja przygotowuję cię do służby w Moim Królestwie.”
Drogi święty, ja wierzę, że jesteśmy odłączeni od wszystkiego, co jest z tego świata. Bóle, które teraz przechodzimy, to bóle porodowe. Bóg pozwolił, byśmy byli tak pozbawieni ludzkiej siły, byśmy przestali się zmagać i pozwolili Mu poprowadzić nas przez resztę drogi.
Jest taka stara pieśń:
Kiedyś tam, kiedy zaświta poranek
Kiedy wszyscy święci Boży spotkają się w domu
Opowiemy historię, jak zwyciężyliśmy
I wtedy tam to lepiej zrozumiemy.
Ja świadczyłem o Bożej dobroci przez całe życie. A w nowym świecie, który przyjdzie, będę opowiadał moją historię po całym niebie – historię o tym, jak realnym, bliskim i miłosiernym był dla mnie Jesus w najgorszych chwilach. Chwała Bogu!

wtorek, 6 września 2016

PAN JEST NASZYM ŹRÓDŁEM

Czy jest w naszym chodzeniu za Bogiem taki punkt, kiedy już tak ufamy, jesteśmy tak wierni przez lata testów, że możemy oczekiwać wytchnienia od duchowej walki?
Czy jest urlop od kłopotów, czas kiedy nie mamy żadnych doświadczeń? Czy przez lata życia w spełnianiu wymagań wiary otrzymaliśmy urlop od walki? Czy możliwe jest osiągnięcie punktu wiary, gdzie nie potrzebujemy już żadnych testów?
Według Pisma Świętego, odpowiedź na te wszystkie pytania brzmi nie.
Pierwszy powód do stałego doświadczania jest dobrze znany większości chrześcijan. To znaczy, że życie wiary stale pokazuje, iż ludzkość potrzebuje Pana we wszystkim. Po prostu, nigdy nie dochodzimy do takiego miejsca, gdzie nie potrzebujemy Boga. Pomysł na „urlop” od doświadczeń” zakłada „urlop od potrzeb”.  Nigdy nie będzie takiego czasu, kiedy nasze potrzeby będą w pełni zaspokajane przez nasze okoliczności. Naszym źródłem we wszystkim jest Pan.
CZY POLEGASZ NA SOBIE?
Biblia pokazuje nam wiele przykładów, kiedy potrzeby Izraela zostały zaspokojone, a potem ludzie przestali polegać na Bogu. Oni zajęli się swoim zaopatrzeniem, chociaż Bóg już im obiecał, że zaspokoi wszystkie ich potrzeby. Jak powiedział Jezus, naszym celem  jest nie szukanie zaspokojenia potrzeb, ale karmienie się każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
„Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” (Mt 4:4).
„Zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali” (1Pt 2:2)

poniedziałek, 5 września 2016

ODŚWIEŻAJĄCE ŹRÓDŁO - Gary Wilkerson

Na początku swojej służby Jezus ogłosił to o Sobie:
„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał” (J 7:37, podkreślenie moje)..
Jezus nie tylko coś powiedział – On głośno zawołał. Poczekał na najważniejszy dzień święta, a wtedy stanął i ogłosił:
„Głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (7:38-38).
POGNĘBIENI PRZEZ MARTWĄ RELIGIĘ
To był bardziej akt współczucia, niż teologiczne stwierdzenie. Martwa religia przygnębiała lud Boży. To, co powinno ich odświeżać, zostawiało ich bez życia. Teraz Jezus ogłosił, „Ja jestem waszym kubkiem zimnej wody, odświeżającym źródłem, które nigdy nie przestaje płynąć. Możecie pić ze Mnie, by wasze życie było stale odświeżane.” Nie ma warunków wstępnych, by pić z tego zdumiewającego źródła. Chrystus nas zapewnia, „Każdy, kto wierzy we Mnie, może przyjść i pić!” (7:38).
PRZYCISK ODŚWIEŻANIA
Przyjacielu, najlepszym przyciskiem odświeżania jest życie w Chrystusie. Kiedy go naciśniemy, wtedy najbardziej skarłowaciała, zdesperowana i wysuszona dusza jest odnowiona mocą z nieba. Kiedy Jezus mówi, „Z Mojego serca popłyną rzeki wody żywej”, pokazuje nam, jak będzie wyglądać nasze życie przez proste dotknięcie od Niego. Jego Duch napełnia nas tak, że będziemy przepełnieni obfitym życie, łaską, miłosierdziem i miłością. Przepływ Jego życia zmienia wszystko.
Jak już powiedziałem wiele razy, Bóg nigdy nie daje nam przesłania bez poparcia go Swoją mocą. Jeżeli On powołał nas do życia w obfitym odświeżeniu, to zapewni nam wszystko co jest potrzebne, by tak było.

sobota, 3 września 2016

MOC UFNEJ MOWY - Carter Conlon

W ostatniej księdze Starego Testamentu prorok Malachiasz mówił o czymś, co wydarzyło się i znowu się wydarzy wśród ludu Bożego w okresie duchowego upadku. "Wtedy ci, którzy boją się Pana mówili między sobą" (Malachiasza 3:16). Co oni mówili? Czy nie rozmawiali między sobą przed tym momentem w historii? Co się zmieniło w ich rozmowach?
Pismo mówi nam, że "Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, lecz słowo dobre znowu go rozwesela"  (Przyp.Sal. 12:25). "; jakże dobre jest słowo we właściwym czasie" (Przyp. Sal. 15:23) i poucza nas, żeby nasza mowa zawsze była uprzejma i przyprawiona solą" (Kolosan 4:6).
W ufnej, spokojnej mowie jest niesamowita moc. Ty i ja musimy zachęcać siebie nawzajem teraz! Nie potrzebujemy ognia, czy trzęsienia ziemi czy wiatru. Te rzeczy są wspaniałe i gdyby Bóg tak postanowił, to niech tak będzie. Ale jest coś mocniejszego niż te wszystkie rzeczy razem wzięte, szczególnie w tym czasie. Jest to ten cichy, spokojny głos ufności w Bogu. Jest to ten głos, który mówi, "Wszystko jest dobrze. Bóg sprawuje kontrolę nad twoją sytuacją moja siostro, mój bracie. Bóg jest nadal na tronie. Jezus jest nadal zwycięzcą i my nadal jesteśmy więcej niż zwycięzcami.
Nie masz pojęcia ile mocy Bóg jest gotowy przelewać przez twoje życie, kiedy żyjesz w twoim czasie - w twoim sąsiedztwie, miejscu pracy, w twoim domu - po prostu przez wypowiadanie słów zaufania w dobroć i wierność Bożą. Otwórzmy nasze serca dla Pana i zacznijmy rozmawiać między sobą cichym, spokojnym głosem. Odkryjemy niesamowity przywilej bycia ambasadorem mocy Bożej w tym pokoleniu.

Carter Colon dołączył do zespołu pastorów  kościoła Times Square w 1994r. na zaproszenie pastora założyciela, Dawida Wilkersona i został wyznaczony na głównego pastora w 2001r.

piątek, 2 września 2016

WIARA DAWIDA

Król Dawid był znany jako człowiek, który całkowicie zaufał Bogu. Zadeklarował temat swojego życia, kiedy napisał:
" Pan jest mocą moją i tarczą moją. W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił" (Psalm 28:7).
Dla Dawida to nie były tylko słowa. Pismo opisuje jedno wydarzenie po drugim w życiu Dawida, kiedy wykazywał się wielką wiarą w sytuacjach niemożliwych.
WIELKIE OSIĄGNIĘCIA
Dawid dokonywał wielkich rzeczy poprzez wiarę w Boga:
 • Zabił lwa i niedźwiedzia swoimi rękami
 • Zabił filistyńskiego olbrzyma Goliata.
 • Uciekł przed zasadzkami Saula, który chciał go zabić
 • Odnosił wielkie zwycięstwa nad swoimi wrogami.
Później, przez wiarę i pokutę, Dawid został na nowo powrócił na tron, kiedy jego syn Absalom chciał go zabić.
W tym wszystkim, Dawid chlubił się Panem:
"Jak wielka jest dobroć twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie" (Psalm 31:20).
Nic dziwnego, że Pismo nazywa Dawida mężem według serca Bożego!
Wiemy również z Pisma, że ten błogosławiony człowiek został pokonany przez pokusę i spędził dni, tygodnie, miesiące w udręce bólu z powodu swoich upadków i przeżyc. Dawid również cierpiał poważne okresy depresji; właściwie pisze o swojej intensywnej samotności, o płaczu bez snu przez wiele nocy. W pewnych chwilach swojego życia był tak dręczony i doświadczany, że chciał umrzeć.
Ale poprzez te wszystkie lata nasilających się utrapień Dawid nigdy nie utracił wiary. Niewielu ludzi wspominanych w Biblii  było doświadczanych, wypróbowanych i sprawdzonych tak jak Dawid. Ale on z tego wszystkiego wyszedł z mocniejszą wiarą.

czwartek, 1 września 2016

TWOJA SŁUŻBA W WIECZNOŚCI

Chcę skierować specjalne słowo do wszystkich, którzy przechodzili przez wiele powodzi i rozpalonych pieców doświadczeń. Wierzę, że jest możliwe, że twój czas doświadczeń nie ma nic wspólnego z karaniem. Raczej, jest to coś wiecznego - coś co dotyczy twojego życia w nadchodzącym świecie.
W bitwie jaką prowadzisz teraz nie chodzi o ten świat, ani o ciało, ani o diabła. Ta walka jest przygotowaniem do twojej wiecznej służby w chwale. Jesteś przygotowywany do służby po drugiej stronie.
BOŻE PRZYGOTOWANIE
Pomyśl o tym: W dniu, kiedy zaufałeś Bogu i oddałeś Mu swoje życie , On wiedział, że przyjdzie na ciebie to obecne doświadczenie. On wtedy wiedział, że będziesz Go kochał we wszystkim, co na ciebie przyjdzie i będziesz zwycięzcą. 
Jestem przekonany, że wszystko, co przeżywasz w tej chwili wskazuje na Nowe Jeruzalem. Apostoł Jan pisze o tym czasie, który nadejdzie:
 • "Nie będzie więcej przekleństwa; ale będzie w nim tron Boga i Baranka; a Jego słudzy będą Mu służyć" (Objawienie Jana 22:3).
 • "Nie będzie tam nocy . . . i będą panować na wieki wieków" (22:5).
 • "[On] uczynił nas królami i kapłanami dla naszego Boga: i będziemy panować na ziemi"
To wszystko mówi o aktywności. Sugeruje, że Bóg przygotowuje nas teraz do tego, co chce nam powierzyć w nowym świecie. Mówiąc prosto, On ma dla nas plany przewyższające nasze pojęcie.
Paweł mówi o tym, kiedy mówi, że będziemy ustawicznie służyć Bogu, z pełną radością:
" I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazaćw przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie" (Efezjan 2:6-7, moje podkreślenie).